Home / สาระความรู้ / เทคนิคการขยายพันธุ์ ลิ้นจี่ ด้วยวิธีการตอนกิ่ง

เทคนิคการขยายพันธุ์ ลิ้นจี่ ด้วยวิธีการตอนกิ่ง

ลิ้นจี่ เป็นไม้ผลกึ่งเมืองร้อน ลำต้นเป็นทรงพุ่มแผ่กว้าง เมื่อเจริญเต็มที่ลำต้นสูงประมาณ 10-12 เมตร เป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ ของภาคเหนือ เจริญเติบโตได้ดีในสภาพภูมิอากาศหนาว ชอบดินร่วนซุย มีการระบายน้ำดี และควรมีระดับความสูงจากระดับน้ำทะเลมากกว่า 400 เมตร ต้องการอากาศหนาวในช่วงออกดอก แต่มีบางพันธุ์ซึ่งเป็นลิ้นจี่ที่ปลูกในเขตภาคกลาง ได้แก่ พันธุ์ค่อม สามารถออกดอกติดผลได้ในสภาพอากาศ ภาคกลาง ลิ้นจี่มีอายุประมาณ 3 ปี ถ้ามีการดูแลรักษาและการตัดแต่งที่ดี ลิ้นจี่จะให้ผลผลิตได้ดีมากกว่า 30 ปี ระยะเวลาตั้งแต่ออกดอกถึงเก็บเกี่ยวผลผลิตประมาณ 4 เดือน ผลผลิตเฉลี่ยประมาณ 200 กิโลกรัม/ต้น ขนาดผลลิ้นจี่อยู่ระหว่าง 60-90 ผล/กิโลกรัม ฤดูกาลเก็บเกี่ยวผลผลิตระหว่างกลางเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคม

ลิ้นจี่จึงเป็นไม้ผลอีกชนิดหนึ่งที่คนชอบรับประทานเนื่องจากมีรสชาติดี หวาน หอม สีสวยจึงทำให้เป็นที่ต้องการทั้งภายในและต่างประเทศนอกจากจะใช้รับประทานสดแล้วยังแปรรูปเป็นลิ้นจี่ บรรจุกระป๋องด้วยและเหตุนี้เองจึงทำให้เกษตรกร และ คนทั่วไปสนใจที่จะหากิ่งพันธุ์มาปลูก การขยายพันธุ์ลิ้นจี่ ทำได้หลายวิธี เช่ น การเพาะเมล็ด การตัดชำ การตอนกิ่ง การทาบกิ่งและการต่อกิ่ง แต่วิธีการขยายพันธุ์ที่ชาวสวนนิยมมากที่สุด คือ การตอนกิ่งแบบตอนอากาศ เพราะว่าเป็นวิธีการที่ง่ายประกอบกับลิ้นจี่เป็นพืชที่ออกรากได้ง่าย แต่ใน การตอนลิ้นจี่ ให้ประสบความสำเร็จชนิดที่ออกรากและรอดตาย 90-100% ต้องไปศึกษาเคล็ดวิธีจาก คุณลุงพยุง สงพลู ผู้เลื่องชื่อด้านการผลิตลิ้นจี่ ซึ่งได้ให้รายละเอียดไว้ดังนี้

การเลือกกิ่งตอน
1. ควรเลือกกิ่งที่ตั้งตรง ความยาว
75-100 เซนติเมตร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1-2 เซนติเมตร ควรเลือกกิ่งที่ได้รับแสงเต็มที่จะออกรากได้ดีกว่ากิ่งที่ได้รับแสงน้อย
2.ควั่นกิ่งโดยใช้คีมปากจิ้งจกหรือมีดบิดบริเวณที่จะควั่น เพื่อให้เปลือกลอกออกและลึกเข้าเนื้อไม้เล็กน้อยเพื่อตัดเยื่อเจริญให้ขาด
3. หุ้มรอยควั่นด้วยขุยมะพร้าวบรรจุในถุงขนาด 4×6 นิ้ว มัดด้วยเชือกฟางให้แน่น
4.ประมาณ 30-45 วันกิ่งตอนจะเริ่มเกิดราก ก็ทำการตัดมาทำการเพาะชำได้

การปลูกกิ่งตอนลงแปลง หลังเตรียมหลุมปลูกเรียบร้อยแล้ว ก่อนนำต้นกล้าลงปลูก ถ้าต้นกล้าชำอยู่ในถุงพลาสติกให้เอาถุงพลาสติกออกเสียก่อน แต่ถ้าชำในก๋วยหรือเป๊าะ ควรจุ่มลงในน้ำยากันปลวกเสียก่อน เป็นการป้องกันไว้แต่ต้น การปลูกให้คุ้ยดินตรงโคนหลักลงไปเล็กน้อยแล้วปลูกตั้งยอดให้ตรงแนบกับหลัก กดดินบริเวณโคนต้นด้วยมือให้แน่นพอควร แล้วผูกเชือกรัดลำตันให้แนบกับหลักจนแน่น 2-3 เปลาะ กันลมโยก จากนั้นให้หาหญ้า ฟาง หรือต้นกล้วยผ่าซีกคลุมดิน บริเวณหลุม เพื่อรักษาความชื้นและกันน้ำที่รดหรือฝนชะหน้าดินแน่นเสร็จแล้วทำซุ้มบังแดด โดยเฉพาะทางทิศตะวันออก ตะวันตก เพื่อป้องกันส่วนยอดของลิ้นจี่ไว้ไม่ให้ถูกแดดเผา ซุ้มนี้ต้องทนทานจนถึงฤดูฝน และลิ้นจี่ตั้งตัวแล้วจึงเอาออกได้ ข้อสำคัญที่สุดที่ควรปฏิบัติก็คือพยายามหาทางปลูกลิ้นจี่ตอนต้นฤดูฝนให้ได้ จะเป็นการประหยัดแรงงานและน้ำที่จะใช้รด และยังช่วยให้ลิ้นจี่ได้รับน้ำฝนหลายเดือนจนตั้งตัวได้ก่อนเข้าฤดูแล้งอีกด้วย

Facebook Comments

Check Also

เทคนิคการปลูกน้อยหน่า นอกฤดู

เทคนิคนี้จะช่วยให้เกษตรกรได้ผลตอบแทนที่สูงขึ้น จากปกติ ที่แต่ละปีน้อยหน่าจะให้ผลผลิตในช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนตุลาคม แต่หากเกษตรกรสามารถบังคับให้น้อยหน่าแตกกิ่งใหม่ และมีปริมาณน้ำเพียงพอ ก็สามารถผลิต น้อยหน่า ออกนอกฤดูในช่วงที่ต้องการได้ เทคนิคการผลิตน้อยหน่านอกฤดู สิ่งสำคัญที่ช่วยให้เกษตรกรผลิตน้อยหน่านอกฤดูได้ คือ การจัดทำระบบน้ำโดยใช้ท่อพีอี และหัวพ่นขนาดเล็กสำหรับให้น้ำแก่น้อยหน่าทุกต้น โดยมีบ่อน้ำสำรองไว้ใช้ตลอดฤดูแล้ง ซึ่งการผลิตน้อยหน่าตามปกติจะตัดแต่งกิ่งในเดือนธันวาคม …