Home / สาระความรู้ / เทคนิคการปลูก เผือกหอม ให้ได้หัวใหญ่ คุณภาพดี

เทคนิคการปลูก เผือกหอม ให้ได้หัวใหญ่ คุณภาพดี

เผือก เป็นพืชหัวที่มีลำต้นใต้ดิน เพื่อสะสมอาหาร เรียกว่า หัวเผือก ซึ่งเกิดจาก การขยายของลำต้นใต้ดิน พร้อมกับความยาวของปล้องลดลง เมื่อหัวมีขนาดใหญ่ จะมีรากช่วยดึงหัวให้ลึกลงในดิน ที่ปลายรากเหล่านี้จะพองโตขึ้นเป็นหัวย่อย ที่มีขนาดเล็ก เรียกว่า ลูกเผือก ซึ่งจะทำน้าที่ช่วยยึดลำต้น ช่วยดูดน้ำและแร่ธาตุ และสามารถใช้เป็นส่วนที่ขยายพันธุ์ แต่การที่มีลูกเผือกมากเกินไปในหนึ่งหัวจะทำให้เผือกหัวไม่โต เพราะลูกเผือกจะไปแย่งธาตุอาหาร หรือปุ๋ย ทำให้เกษตรกรต้องใช้ระยะเวลาในการปลูกนานขึ้น และสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเพิ่ม

คุณคำแพง ไชยชนะ เกษตรกรผู้เชี่ยวชาญด้านการทำนาเผือก ที่มีประสบการณ์การทำนาเผือกมากว่า 20 ปี แห่งบ้านคำไหล ต.คำเจริญ อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี ได้ให้สัมภาษณ์กับ จนท. farmer info ประจำสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน จ.อุบลราชธานี FM 102.75 MHz.แนะนำวิธี การทำให้เผือกหอมมีหัวใหญ่คุณภาพดี เป็นที่ต้องการของตลาดว่า

เทคนิคการผลิตเผือกให้มีหัวใหญ่น้ำหนักดี ถ้าเกษตรกรอยากให้เผือกหัวใหญ่ โตเร็ว
สามารถจัดการได้ไม่ยาก คือ หลังจากที่เผือกหอมอายุประมาณ 3 เดือน ซึ่งเป็นช่วงที่เผือกหอมมีลูกเผือกเกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก ให้เกษตรใช้มือดึงลูกเผือกออกให้เหลือหัวละ 2 ไหล จากนั้นไขน้ำเข้านาเผือกให้มีความสูงประมาณ 5 ซม. แล้วหว่านปุ๋ยบำรุงประมาณ 25-30 กก./ไร่ เพื่อเร่งการเจริญเติบโตทางหัว จะทำให้เผือกหัวใหญ่ ได้น้ำหนัก 1-1.5 กก./หัว

หมายเหตุ : ปุ๋ยที่ใช้บำรุงหัวเผือก คือ ปุ๋ยสูตร 15-15-15 ผสมกับปุ๋ยสูตร 13-13-21 ในอัตราส่วน 1 ต่อ 1 โดยแบ่งใส่ 3 ครั้งห่างกันครั้งละ 20 วัน จะทำให้เผือกหัวใหญ่ และผลผลิตสูงถึง 5 ตันต่อไร่

Facebook Comments

Check Also

เทคนิคการปลูกน้อยหน่า นอกฤดู

เทคนิคนี้จะช่วยให้เกษตรกรได้ผลตอบแทนที่สูงขึ้น จากปกติ ที่แต่ละปีน้อยหน่าจะให้ผลผลิตในช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนตุลาคม แต่หากเกษตรกรสามารถบังคับให้น้อยหน่าแตกกิ่งใหม่ และมีปริมาณน้ำเพียงพอ ก็สามารถผลิต น้อยหน่า ออกนอกฤดูในช่วงที่ต้องการได้ เทคนิคการผลิตน้อยหน่านอกฤดู สิ่งสำคัญที่ช่วยให้เกษตรกรผลิตน้อยหน่านอกฤดูได้ คือ การจัดทำระบบน้ำโดยใช้ท่อพีอี และหัวพ่นขนาดเล็กสำหรับให้น้ำแก่น้อยหน่าทุกต้น โดยมีบ่อน้ำสำรองไว้ใช้ตลอดฤดูแล้ง ซึ่งการผลิตน้อยหน่าตามปกติจะตัดแต่งกิ่งในเดือนธันวาคม …