Home / สาระความรู้ / เทคนิคการปลูก และดูแลบัวบก เพื่อสร้างรายได้อย่างมืออาชีพ

เทคนิคการปลูก และดูแลบัวบก เพื่อสร้างรายได้อย่างมืออาชีพ

บัวบก (ชื่อวิทยาศาสตร์: Centella asiatica) เป็นพืชสมุนไพรที่อยู่ในแถบเอเชีย ใบบัวบกสามารถช่วยรักษาแผลให้หายได้เร็วขึ้นและยังช่วยลดอาการอักเสบของแผลได้ดี เพราะมีกรดมาเดคาสสิก กรดอะเซียติก และสารอะเซียติโคไซด์ ยาแผนปัจจุบันทำเป็นรูปครีมผงโรยแผล ยาเม็ดรับประทาน เพื่อใช้รักษาแผลสดและแผลผ่าตัด ไม่ว่าจะเป็นแผลไฟไหม้ หรือแผลฝีหนองหรือแผลสด โดยใช้ใบและต้นสดตำละเอียดคั้นน้ำทานวันละ 3 – 4 ครั้ง หรืออาจใช้กากพอกบริเวณแผลด้วยก็ดี (ที่มา : วิกิพีเดีย)

การปลูกบัวบกเชิงการค้า
ลักษณะทั่วไป บัวบกขยายพันธุ์ได้โดยใช้เมล็ด และใช้ลำต้นหรือที่เรียกว่า ไหล บัวบกสามารถขึ้นได้ดีทั้งในที่ร่ม และที่โล่งแจ้ง แต่จะเจริญเติบโตได้ดีในดินที่มีความอุดมสมบูรณ์และมีความชื้นในดินพอเหมาะ ในกรณีที่ต้องการปรับปรุงดินควรใส่ปุ๋ยอินทรีย์หรือปุ๋ยคอก ในอัตราประมาณ 1.5 กก./ตารางเมตร

ฤดูกาลปลูก บัวบกเจริญเติบโตได้ดีในช่วงฤดูฝน

วิธีการปลูก การขยายพันธุ์บ้านวังยางจะ ขยายพันธุ์บัวบก โดยการเพาะเมล็ดเป็นส่วนใหญ่ โดยการนำเมล็ดหว่านในแปลงเพาะกล้าก่อน เมื่อกล้าอายุ 14 วันจึงย้ายปลูกลงแปลง

การเตรียมแปลงและการย้ายปลูก โดยการยกแปลง ตากหน้าดินไว้ 1 สัปดาห์ จากนั้นจึงกลับหน้าดิน และตากดินไว้อีก 1 สัปดาห์แล้วทำการไถพรวนดินอีกครั้งเพื่อย่อยให้ดินแตกละเอียด แล้วจึงนำปุ๋ยคอกผสมรวมในดินและพรวนอีกครั้งหนึ่ง หลังจากที่เตรียมแปลงพร้อมแล้ว ให้นำต้นกล้าลงแปลงปลูก โดยใช้ระยะห่างระหว่างต้น 10 เซนติเมตร ในช่วงสัปดาห์แรกหลังจากนำต้นกล้าลงแปลงเรียบร้อยแล้วควรใช้แสลนพรางแสงให้บัวบกด้วย เนื่องจากแดดร้อนจัด อาจส่งผลให้ต้นกล้าที่ลงแปลงใหม่ๆใบไหม้และจะเฉาตายได้ หลังจาก 1 สัปดาห์เมื่อรากเดินดีแล้วให้นำแสลนออก

การให้น้ำ : สามารถให้น้ำได้ 2 วิธี คือ ระบบมินิสปริงเกอร์ ซึ่งเปิดให้น้ำเช้าและเย็น ช่วงละ 10-15 นาที หากเป็นการใช้สายยาง ให้เดินฉีดน้ำจนกว่าจะชุ่มเพราะใบบัวบกจะเจริญเติบโตได้ดีเพราะความชื้น(ห้ามแฉะ)

การดูแลรักษา : ไม่มีอะไรยุ่งยาก เพียงแค่ควบคุมวัชพืชโดยใช้แรงงานคนเดินถอนวัชพืชออก เพื่อเร่งให้บัวบกโตเร็วขึ้น หลังจากที่บัวบกเจริญจนปกคลุมหน้าดินได้ ปัญหาเรื่องวัชพืชก็จะลดน้อยลง

การใส่ปุ๋ย : ให้ปุ๋ยเพียงครั้งเดียว คือ ในช่วงเตรียมแปลงก่อนปลูกเท่านั้น โดยจะใช้ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยคอกร่วมด้วย

การเก็บเกี่ยว อาจเก็บทั้งต้นหรือเก็บเฉพาะใบ ควรเริ่มเก็บเกี่ยวเมื่อพืชมีอายุการปลูกตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป แต่จะเริ่มเก็บเกี่ยวได้ตั้งแต่อายุปลูก 60-90 วัน สามารถเก็บเกี่ยวในรอบต่อไปได้ทุกๆ 2-3 เดือน หากมีการบำรุงดูแลที่เหมาะสม จะให้ผลผลิตได้นานถึง 2-3 ปี

โรคแมลงที่สำคัญ ได้แก่ หนอนกินใบ หนอนชนิดนี้จะกัดกินใบจนเหลือแต่ก้านใบ ถ้าระบาดมากจะทำความเสียหายทั่วแปลง ตัวเต็มวัยเป็นผีเสื้อกลางคืนขนาดเล็ก ลำตัวยาวประมาณ 1.2 เซนติเมตร หัวสีน้ำตาล ลำตัวสีน้ำตาลอ่อน ปลายปีกหน้าและปีกหลังมีสีน้ำตาลอมเทา

Facebook Comments

Check Also

เทคนิคการปลูกน้อยหน่า นอกฤดู

เทคนิคนี้จะช่วยให้เกษตรกรได้ผลตอบแทนที่สูงขึ้น จากปกติ ที่แต่ละปีน้อยหน่าจะให้ผลผลิตในช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนตุลาคม แต่หากเกษตรกรสามารถบังคับให้น้อยหน่าแตกกิ่งใหม่ และมีปริมาณน้ำเพียงพอ ก็สามารถผลิต น้อยหน่า ออกนอกฤดูในช่วงที่ต้องการได้ เทคนิคการผลิตน้อยหน่านอกฤดู สิ่งสำคัญที่ช่วยให้เกษตรกรผลิตน้อยหน่านอกฤดูได้ คือ การจัดทำระบบน้ำโดยใช้ท่อพีอี และหัวพ่นขนาดเล็กสำหรับให้น้ำแก่น้อยหน่าทุกต้น โดยมีบ่อน้ำสำรองไว้ใช้ตลอดฤดูแล้ง ซึ่งการผลิตน้อยหน่าตามปกติจะตัดแต่งกิ่งในเดือนธันวาคม …